/* مقایسه و نحوه نام گذاری پردازنده های دسکتاپ و لپ تاپ و موبایل اینتل | تک تیپ

ثبت نام

امکان عضویت غیر فعال است


مقایسه و نحوه نام گذاری پردازنده های دسکتاپ و لپ تاپ و موبایل اینتل

CPU-intel-Names-TechTip

اینتل : پردازنده های دسکتاپ و موبایل

 

نهمین نسل از پردازنده های اینتل

 

شماره CPU های پردازنده های نسل 9 اینتل . اولین رقم نشان دهنده نسل پردازنده است و سه رقم بعدی شماره SKU هستند. در کجا قابل استفاده است، پسوند در انتهای نام پردازنده ظاهر می شود که نشان دهنده خط پردازنده است.

نهمین نسل از سی پیو اینتل

 

حروف پسوندتوضیحاتنوع پردازنده
نسخه دسکتاپ
Kباز شدهIntel® Core™ i9-9900K processor

 

 

 


پیشنهادی :

4 دلیل کند شدن سرعت Wi-Fi و برطرف کردن مشکل کند بودن سرعت


 

هشتمین نسل از سی پیو های اینتل

 

شماره CPU های پردازنده های نسل 8 اینتل . اولین رقم نشان دهنده نسل CPU است و سه رقم بعدی شماره SKU هستند. در کجا قابل استفاده است، پسوند آلفا در انتهای نام پردازنده ظاهر می شود که نشان دهنده خط سی پی یو است.

هشتمین نسل از سی پیو اینتل

 

حروف پسوندتوضیحاتنوع پردازنده
نسخه دسکتاپ
Kباز شده8th Intel® Core™ i7-8700K processor
نسخه موبایل
Gشامل گرافیک مجزا8th Intel® Core™ i7-8705G processor
Uفوق العاده کم قدرت8th Intel® Core™ i7-8650U processor

 

 

 


پیشنهادی :

مقایسه کیفیت دوربین دوگانه اکسپریا XZ2 Premium و گلکسی نوت 9


 

 

هفتمین نسل از سی پی یو های اینتل

 

شماره سی پی یو های پردازنده های نسل 7 اینتل . اولین رقم نشان دهنده نسل پردازنده است و سه رقم بعدی شماره SKU هستند. در کجا قابل استفاده است، پسوند در انتهای نام پردازنده ظاهر می شود که نشان دهنده خط پردازنده است.

هفتمین نسل از سی پیو اینتل

 

حروف پسوندتوضیحاتنوع پردازنده
نسخه دسکتاپ
Hگرافیکی با کارایی بالا7th Intel® Core™ i3-7100H processor
HKگرافیکی با کارایی بالا ، باز شده7th Intel® Core™ i7-7820HK processor
HQگرافیکی با کارایی بالا ، چهار هسته ای7th Intel® Core™ i7-7920HQ processor
Uفوق العاده کم قدرت7th Intel® Core™ i7-7500U processor
Yکم قدرت7th Intel® Core™ i7-7Y75 processor

 

 

ششمین نسل از cpu های اینتل

 

شماره سی پی یو های پردازنده های نسل 6 اینتل . اولین رقم نشان دهنده نسل CPU است و سه رقم بعدی شماره SKU هستند. در کجا قابل استفاده است، پسوند در انتهای نام CPU ظاهر می شود که نشان دهنده خط CPU است.

ششمین نسل از سی پیو اینتل

 

حروف پسوندتوضیحاتنوع پردازنده
نسخه دسکتاپ
Kباز شده6th Intel® Core™ i7-6700K processor
6th Intel® Core™ i5-6600K processor
Tقدرت بهینه سازی شده6th Intel® Core™ i7-6700T processor
6th Intel® Core™ i5-6600T processor
6th Intel® Core™ i3-6300T processor
نسخه موبایل
Hگرافیکی با کارایی بالا6th Intel® Core™ i3-6100H processor
HKگرافیکی با کارایی بالا ، باز شده6th Intel® Core™ i7-6820HK processor
HQگرافیکی با کارایی بالا ، چهار هسته ای6th Intel® Core™ i7-6920HQ processor
6th Intel® Core™ i7-6700HQ processor
Uفوق العاده کم قدرت6th Intel® Core™ i7-6600U processor
6th Intel® Core™ i5-6300U processor
6th Intel® Core™ i3-6100U processor

 

 

پنجمین نسل از پردازنده های اینتل

 

شماره CPU های پردازنده های نسل 5 اینتل . اولین رقم نشان دهنده نسل پردازنده است و سه رقم بعدی شماره SKU هستند. در کجا قابل استفاده است، پسوند در انتهای نام CPU  ظاهر می شود که نشان دهنده خط پردازنده است.

پنجمین نسل از سی پیو اینتل

حروف پسوندتوضیحاتنوع پردازنده
نسخه دسکتاپ
CCPU آنلاک شده،گرافیکی با کارایی بالا5th Gen Intel® Core™ i7-5775C processor
5th Gen Intel® Core™ i5-5675C processor
Rگرافیکی با کارایی بالا5th Gen Intel® Core™ i7-5775R processor
5th Gen Intel® Core™ i5-5675R processor
5th Gen Intel® Core™ i5-5575R processor
نسخه موبایل
Hگرافیکی با کارایی بالا8th Gen Intel® Core™ i7-8705G processor
HQگرافیکی با کارایی بالا ، چهار هسته ای5th Gen Intel® Core™ i7-5950HQ processor
5th Gen Intel® Core™ i7-5850HQ processor
5th Gen Intel® Core™ i7-5750HQ processor
5th Gen Intel® Core™ i7-5700HQ processor
Uفوق العاده کم قدرتIntel® Core™ i7-5650U processor

 

 

پردازنده های دسکتاپ و موبایل و لپ تاپ

 

 


پیشنهادی :

مقایسه عملکرد ضد آب پرچمداران سال 2018 با سربلندی اکسپریا XZ2


 

 

چهارمین نسل از CPU های اینتل

 

شماره پردازنده های پردازنده های نسل 4 اینتل . اولین رقم نشان دهنده نسل پردازنده است و سه رقم بعدی شماره SKU هستند. در کجا قابل استفاده است، پسوند در انتهای نام پردازنده ظاهر می شود که نشان دهنده خط CPU است.

چهارمین نسل از سی پیو اینتل

 

حروف پسوندتوضیحاتنوع پردازنده
نسخه دسکتاپ
KCPU آنلاک شده یا باز شدهIntel® Core™ i7-4770K processor
Rپردازنده دسکتاپ و گرافیکی با کارایی بالاIntel® Core™ i7-4770R processor
Sعملکرد بهینه سازی شدهIntel® Core™ i7-4770S processor
Tقدرت بهینه سازی شدهIntel® Core™ i7-4770T processor
نسخه موبایل
  HQگرافیکی با کارایی بالاIntel® Core™ i7-4700HQ processor
  Mنسخه موبایلIntel® Core™ i7-4600M processor

Intel® Core™ i5-4300M processor

  MQسی پی یو چهار هسته ای موبایلIntel® Core™ i7-4702MQ processor

Intel® Core™ i7-4702MQ processor

  MXنسخه قدرتمند موبایلIntel® Core™ i7-4940MX processor Extreme Edition
  Uفوق العاده کم قدرتIntel® Core™ i7-5650U processor
  Yفوق العاده کم قدرتIntel® Core™ i7-5650U processor

 

 

سومین نسل از CPU های اینتل

 

شماره پردازنده های پردازنده های نسل 3 اینتل . اولین رقم نشان دهنده نسل CPU است و سه رقم بعدی شماره SKU هستند. در کجا قابل استفاده است، پسوند در انتهای نام سی پی یو ظاهر می شود که نشان دهنده خط سی پی یو است.

سومین نسل از سی پیو اینتل

حروف پسوندتوضیحاتنوع پردازنده
نسخه دسکتاپ
KCPU آنلاک شده یا باز شدهIntel® Core™ i7-3370K processor
Intel® Core™ i5-3570K processor
Sعملکرد بهینه سازی شدهIntel® Core™ i7-3770T processor
Intel® Core™ i5-3570T processor
Tقدرت بهینه سازی شدهIntel® Core™ i7-3770S processor
Intel® Core™ i5-3550S processo
نسخه موبایل
  HQگرافیکی با کارایی بالاIntel® Core™ i7-3520M processor
  Mنسخه موبایلIntel® Core™ i7-4600M processor

Intel® Core™ i5-4300M processor

  QMCPU چهار هسته ای موبایلIntel® Core™ i7-3820QM processor
  Uفوق العاده کم قدرتIntel® Core™ i7-3667U processor
  Yحداکثر ضعیف بودنIntel® Core™ i7-3689Y processor

 


پیشنهادی :

آموزش کامل فکتوری ریست آیفون و آیپد (Factory Reset)


 

دومین نسل از CPU های اینتل

 

شماره سی پی یو های سی پی یو های نسل 2 اینتل . اولین رقم نشان دهنده نسل پردازنده است و سه رقم بعدی شماره SKU هستند. در کجا قابل استفاده است، پسوند در انتهای نام سی پی یو ظاهر می شود که نشان دهنده خط سی پی یو است.

دومین نسل از پردازنده های اینتل

حروف پسوندتوضیحاتنوع پردازنده
نسخه دسکتاپ
  KCPU آنلاک شده یا باز شدهIntel® Core™ i7-2600K processor
Intel® Core™ i5-2500K processor
  Sعملکرد بهینه سازی شدهIntel® Core™ i5-2500S processor
Intel® Core™ i5-2400S processor
  Tقدرت بهینه سازی شدهIntel® Core™ i5-2500T processor
Intel® Core™ i5-2390T processor
نسخه موبایل
  Mنسخه موبایلIntel® Core™ i7-2677M processor
  QMCPU چهار هسته ای موبایلIntel® Core™ i7-2860QM processor

 

 

سی پی یو های دو هسته ای اینتل

 

شماره سی پی یو مدل Core 2 Duo شرکت اینتل با پیشوند و عدد چهار رقمی طبقه بندی شده است که جدول زیر توضیح میدهد .

سی پی یو های دو هسته ای اینتل

حروف پیشوندتوضیحات
  Eپردازندهای دسکاتپ دو هسته ای با کارایی بالا و مصرف 55 وات
  Lپردازندهای موبایل با صرفه جویی در مصرف انرژی و مصرف 12-19 وات
  Pپردازندهای موبایل با کارایی بالا و مصرف 20-29 وات
  Qپردازندهای موبایل با کارایی بالا و چهار هسته ای
  QXپردازندهای موبایل یا دسکتاپ با عملکرد فوق العاده عالی و چهار هسته ای

 

 

امیدوارم این مقاله برای شما مفید باشه ، نظرات و پیشنهادات خود را با ما در میان بگذارید .

به این پست امتیاز دهید!

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *