تبلیغات

تبلیغات

منابع انسانی چگونه بر عملکرد سازمانی تاثیر می گذارد؟

manabe-ensani

تأثیر منابع انسانی بر عملکرد یک سازمان بر هیچ کسی پوشیده نیست اما پاسخ به این سؤال که منابع انسانی چگونه بر عملکرد سازمانی تأثیر می‌گذارد بحث اصلی ما در این پست خواهد بود. در واقع سازمان‌هایی محوریت اصلی آن‌ها توجه به منابع انسانی است موفق‌تر عمل می‌کنند. چون نگرش، بینش و رفتارهای کارکنان نقش اصلی را در عملکرد یک سازمان بر عهده دارد. با ادامه‌ی این پست با ما همراه باشید تا به چرایی و چگونگی این مسئله بهتر پی ببریم.

منابع انسانی چگونه بر عملکرد سازمانی تاثیر می گذارد؟

فلسفه و مفهوم مدیریت منابع انسانی از دهه هشتاد میلادی آغاز شده است و هدف اصلی آن ارائه روش و راه کارهایی برای مدیریت کارکنان در جهت بهبود عملکرد سازمان‌ها است. اکنون به منابع انسانی یک سازمان نه به عنوان هزینه بلکه به مانند سرمایه‌ای ارزشمند و مانا نگاه می‌شود که می‌تواند یک سازمان را برای کسب رقابت با سایر سازمان‌ها پایدار و استوار نگه دارد. در همین راستا برنامه ریزی منابع انسانی در اکثر سازمان‌ها در اولویت امور قرار دارد. مهارت‌ها و انگیزه کارکنان یک شرکت و چگونگی به کار گیری آن‌ها می‌تواند عامل مهم در بحث مزیت رقابتی کردن آن شرکت باشد.

امروزه مدیران ارشد سازمان‌ها در یافته‌اند که توجه به مدیریت منابع انسانی و استقرار نظام اصولی منابع انسانی می‌تواند تأثیر شگرفی در بخش‌های مختلف سازمان داشته باشد و عملکرد سازمانی را بالا ببرد. استفاده از سامانه‌های منابع انسانی با هدف افزایش دانش، مهارت، توانایی، انگیزش و فرصت برای مشارکت، در ارتباط است. با بازخوردهای مثبتی از جمله تعهد بیشتر، کاهش ترک خدمت، بهره‌وری و کیفیت بالاتر و غیره می‌توان دریافت که برنامه ریزی مناسب برای استفاده صحیح از منابع انسانی تأثیر مستقیمی با عملکرد سازمانی دارد. اما منابع انسانی چگونه بر عملکرد سازمانی تأثیر می‌گذارد؟

 

منابع انسانی

یکی از مهم‌ترین مباحث منابع انسانی، آموزش و پرورش و نگهداری منابع انسانی کارآمد است در واقع اهمیت آموزش منابع انسانی و مدیریت آن زمانی مشخص می‌شود که به سرگذشت سازمان‌های شکست خورده نگاهی بی اندازیم. شاید بسیاری از آن‌ها به علت نداشتن منابع انسانی کارآمد و یا به دلیل نداشتن مدیرانی که از مهارت کافی در برخورد با منابع انسانی را نداشته‌اند، شکست خورده‌اند. در این بخش مایل هستیم یک دوره آموزشی از فرادرس را به شما عزیزان معرفی کنیم تا اگر با منابع انسانی سر و کار دارید، به رشد و پرورش منابع انسانی در سازمانتان کمک کنید.

مدیریت استراتژیک منابع انسانی

در هر سازمانی، منابع انسانی می‌تواند به عنوان بزرگ‌ترین هزینه و در عین حال عنصر اصلی و سرمایه‌ی سازمان باشد که عملکرد سازمانی را تحت تأثیر خود قرار می‌دهد. وظیفه مهم مدیران و محققان حوزه مدیریت درک این موضوع است که منابع انسانی چگونه بر عملکرد سازمانی تأثیر می‌گذارد و در جهت بهینه سازی بهره‌وری و افزایش خلاقیت و کنترل هزینه‌ها حرکت کنند.

برای پاسخ گویی به این سؤال است که مدیریت استراتژیک منابع انسانی تعریف می‌شود؛ که هدف اصلی آن درک این موضوع است که چگونه مدیریت منابع انسانی، خروجی‌های عمده سازمانی را تحت تأثیر قرار می‌دهد. تحقیقات اخیر، مدیریت استراتژیک منابع انسانی را به عنوان عاملی برای افزایش مزیت رقابتی سازمان‌ها مطرح می‌کند و کارکنان نیز به طور گسترده رویکرد و فرآیند و دیدگاهشان را با برنامه ریزی‌های استراتژیک سازمان ارزیابی می‌کنند. مدیریت استراتژیک منابع انسانی، روشی است برای تصمیم گیری درباره اهداف، مقاصد و طرح‌های سازمان که به مسائل زیر مربوط است:

 • روابط اشتغال
 • کارمند یابی
 • آموزش
 • پاداش ها و سیاست ها
 • روش های مرتبط با روابط کارکنان

 

منابع انسانی

همچنین مدیریت استراتژیک منابع انسانی به روابط بین مدیریت منابع انسانی و مدیریت استراتژیک در سازمان می‌پردازد و هم به نیازهای سرمایه‌ای انسانی توجه دارد و هم به توسعه قابلیت‌های فرآیند. در مجموع مدیریت استراتژیک منابع انسانی به هر مسئله انسانی عمده توجه دارد که یا بر طرح استراتژیک سازمان تأثیر می‌گذارد و یا از آن تأثیر می‌پذیرد. مدیریت استراتژیک منابع انسانی یک روش مدیریتی مبتنی بر شایستگی است و در آن بیشتر بر توسعه منابع انسانی تأکید می‌شود، یعنی تبدیل منابع انسانی به منابعی با دوام، غیر قابل معامله که نسخه دومی از آن وجود ندارد.

سیستم های کاری با ضریب عملکرد بالا

مدیریت منابع انسانی به عنوان روش و الگویی مؤثر از اقدامات منابع انسانی در جهت تحقق اهداف یک سازمان است. در همین راستا، قالب و چهار چوب محققان در زمینه مدیریت منابع انسانی به منظور پشتیبانی از استدلال‌های خود رویکرد منبع محور است. رویکرد منبع محور، بیشترین تأکید را بر روی نقاط قوت درونی سازمان را دارد. بر این اساس، در صورتی که منابع انسانی سازمان دارای توانمندی‌های با ارزش باشند که به راحتی قابل تقلید نباشد، می‌توانند به عنوان یکی از منابع مهم کسب مزیت رقابتی سازمانی باشند.

بر اساس مبانی نظری مطرح شده در مدیریت منابع انسانی، سازمان‌ها می‌توانند پتانسیل‌های کارکنان خود را با اتخاذ رویکردی که نگرش، بینش و تعهد کارکنان سازمان را ارتقا می‌دهد، بارور سازند. تمرکز در این دیدگاه برداشتن نیروهای کاری متعهد و توانمندی است که دارای انگیزش‌های لازم برای بروز رفتارهای آگاهانه می‌باشند، چرا که علایق فردی آنها با اهداف سطوح بالاتر سازمان هم راستا است. پس کاملاً مشخص است که منابع انسانی چگونه بر عملکرد سازمانی تأثیر می‌گذارد.

استدلال دیگری که در تحقیقات و مطالعات مدیریت منابع انسانی بدان اتکا می‌شود، این است که تأثیرات اقدامات منابع انسانی هم بر فرد و هم بر سازمان زمانی بهتر درک می‌شود که به صورت سیستمی با جمعی یا گروهی مورد ارزیابی قرار گیرد. گروهی از محققان بر این باورند که این سیستم از اقدامات منابع انسانی، به صورت درونی با یکدیگر هماهنگ بوده و یکدیگر را برای دستیابی به اهداف فراگیر، تقویت می‌کنند. همچنین، اقدامات منابع انسانی که تقویت کننده همزمان یکدیگر هستند، بر اساس رویکرد سیستمی دارای اثرات تقویت کننده‌ای هستند که اثرات مجموع اقدامات را فراتر از جمع اثرات اقدامات به صورت مجزا، حاصل می‌نمایند.

مجموعه اقدامات منابع انسانی در اصطلاح رایج مدیریت منابع انسانی به سیستم‌های کاری با عملکرد بالا معروف شده است. شاید در تحقیقات مختلف عناوین متفاوتی دیگری نیز برای آن در نظر گرفته شده باشد. عناوینی همچون:

 • سیستم های با درگیری بالا
 • سیستم های منابع انسانی با تعهد بالا
 • اقدامات منابع انسانی نوآورانه
 • سیستم های منابع انسانی ارتقادهنده سرمایه انسانی

صرف نظر از عناوین مختلف ذکر شده، سیستم‌های کاری با عملکرد بالا، شامل مجموعه‌ای از اقدامات مدیریت منابع انسانی است که هم از نظر عمودی و هم از نظر افقی یکپارچه و هم راستا هستند و به یک مسیر درست هم گرا هستند. مجموعه اقدامات سیستم‌های کاری با عملکرد بالا، کارکنان یک سازمان را به افرادی با اطلاعات، مهارت‌ها، انگیزش و وسعت عمل بالا مبدل می‌کند. این مجموعه اقدامات ممکن است شامل اقدامات مختلفی هم چون، فرآیندهای کارمند یابی، سرمایه گذاری در آموزش و توسعه مهارت‌های کارکنان باشد.

 

منابع انسانی

در حالی که در میان محققین و صاحب نظران مدیریت منابع انسانی در خصوص مناسب‌تر بودن رویکرد سیستمی به اقدامات منابع انسانی در مقایسه با رویکرد تک بعدی به این اقدامات وجود دارد، ولی هنوز یک اجماع عمومی در خصوص اینکه این اقدامات که تشکیل دهنده سیستم‌های کاری با عملکرد بالا در سازمان می‌باشند، دقیقاً شامل چه مواردی است، وجود ندارد. طراحی شغل که برای کارکنان شناخت و فرصت به کار بردن مهارت‌ها را فراهم می‌سازد و ساختارهای تشویقی که انگیزش و تعهد کارکنان را ارتقا می‌دهد با تحلیل محتوای پژوهش تجربی، سه مورد از پراستفاده‌ترین تئوری‌ها در تبیین نقش سیستم‌های کاری با عملکرد بالا و عملکرد سازمانی را تئوری اقتضایی، رویکرد منبع محور و تئوری معرفی می‌شوند.

عملکرد سازمانی

در بخش دولتی، عملکرد سازمانی بر ارائه خدمت متمرکز است و از طریق کارآمدی و اثربخشی سازمانی سنجیده می‌شود. اخیراً به دلیل تلاش‌های زیادی که برای اعمال اصلاحات صورت می‌گیرد، تشکیلات عملکرد سازمانی موضوع تحقیقات و پژوهش‌های گسترده‌ای شده است. به طور کلی، عملکرد سازمانی در چهار سطح مورد پژوهش قرار می‌گیرد:

 1. فرد کارمند (ارزیابی عملکرد)
 2. تیم یا گروهی کوچک (ارزیابی گروه)
 3. برنامه عملکرد برنامه
 4. سازمان عملکرد سازمانی

به طور کلی می‌توان گفت که عملکرد سازمانی مفهوم گسترده‌ای است که آنچه را شرکت تولید می‌کند و نیز حوزه‌هایی را که با آن‌ها در تعامل است را در بر می‌گیرد. به عبارت دیگر، عملکرد سازمانی به چگونگی انجام مأموریت‌ها، وظایف و فعالیت‌های سازمانی و نتایج حاصل از انجام آنها اطلاق می‌شود و مستقیماً با منابع انسانی در ارتباط است.

رویه‌های عملکرد بالا، موضوع اصلی تحقیقات مدیریت منابع انسانی، بررسی تأثیر رویه‌های مدیریت منابع انسانی بر عملکرد سازمان‌ها بوده است. بر همین اساس، تعدادی از رویه‌های مدیریت منابع انسانی که بیشترین تأثیر را بر عملکرد سازمان داشته‌اند، به عنوان رویه‌های مدیریت منابع انسانی عملکرد بالا یا مدیریت عملکرد بالا معرفی شده‌اند. هدف مدیریت عملکرد بالا، تأثیر بر عملکرد سازمان از طریق افزایش بهره‌وری، افزایش کیفیت کار و خدمات ارائه شده، افزایش کیفی سطح خدمات مشتری، افزایش سود، رشد بیشتر و ارزش بیشتر برای سهامداران به کمک کارکنان شرکت است. حال منابع انسانی چگونه بر عملکرد سازمانی تأثیر می‌گذارد؟

آموزش منابع انسانی برای بالا بردن عملکرد سازمانی

بی شک یکی از روش‌های بالا بردن عملکرد سازمانی آموزش منابع انسانی درگیر در سازمان است. برای اینکه بدانیم منابع انسانی چگونه بر عملکرد سازمانی تأثیر می‌گذارد بایستی آموزش منابع انسانی را در اولویت امور وابسته به سازمان قرار دهیم. با آموزش اصولی کارکنان به طور طبیعی می‌توان عملکرد آنان را در امورات و وظایف کنترل بالا برد و با این کار عملکرد سازمانی نیز ارتقا پیدا خواهد کرد.

استفاده از مدرسان با تجربه و کاردان در امر یادگیری در سازمان‌ها می‌تواند تأثیر آموزش بر عملکرد کارکنان و به طبع آن افزایش عملکرد سازمانی را نشان دهد. آموزش‌های سازمانی فرادرس، یکی از بهترین پلتفرم‌های آموزش منابع انسانی در سازمان‌ها است که بدون پیچیدگی آموزش‌های حضوری می‌توان از آن برای آموزش منابع انسانی یک سازمان استفاده کرد. پلتفرم آموزشی این سازمان با اساتید مجرب از بهترین دانشگاه‌ها و با بیش از ۲۲,۰۰۰ ساعت آموزش در حوزه‌های مختلف به یکی از بزرگ‌ترین و محبوب‌ترین پلتفرم‌های آموزش سازمانی در ایران و منطقه مبدل شده است.

 

منابع انسانی

برای برگزاری دوره‌های آموزش منابع انسانی سازمان خود می‌توانید از پلتفرم آموزش سازمانی فرادرس استفاده کنید و سطح سازمانتان را بالا ببرید. با این کار سازمانتان را به بزرگ‌ترین کتابخانه آموزشی تجهیز می‌کنید و دسترسی به هزاران عنوان آموزش از مدرسین با تجربه را برای همکارانتان فراهم می‌کنید.

کلام آخر در مورد منابع انسانی چگونه بر عملکرد سازمانی تاثیر می گذارد

در این پست به بررسی این پرسش پرداخته شد که منابع انسانی چگونه بر عملکرد سازمانی تأثیر می‌گذارد و علل و راه کارهای آن مورد بحث قرار گرفت. به طور خلاصه و با نتیجه گیری آنچه در این پست عنوان شد، می‌توان گفت مدیریت منابع انسانی یک سازمان، می‌تواند به عنوان مجموعه‌ای از اقدامات مدیریت منابع انسانی مجزا، بدون هیچ ارتباط آشکار یا مشخصی میان آن‌ها یا با یک تفکر استراتژیک سیستم محور به مدیریت منابع انسانی به عنوان مجموعه اقدامات یکپارچه و هماهنگ که یکدیگر را تقویت می‌نمایند، در نظر گرفته شود. وظیفه مدیریت، حفظ سازمان و بالا بردن عملکرد آن است و با اتخاذ یک تصمیم مناسب می‌توان با تربیت نیروی انسانی و رقابتی کردن محیط سازمان، عملکرد سازمانی را بالا برد.

برای داشتن یک سازمان پویا توام با عملکرد بالا، ارتقای سطح منابع انسانی یک اصل مهم و کلیدی است. برای بالا بردن سطح مهارتی، انگیزشی و توانمندی کارکنان، داشتن برنامه‌های آموزشی مستمر و جذاب جزو تصمیمات مهم مدیریت منابع انسانی است. این امر با تصمیمات درست و اصولی مدیران ارشد یک سازمان قابل اجرا خواهد بود. به امید موفقیت مدیران در جهت افزایش سطح عملکرد سازمانی کشور عزیزمان ایران. منتظر نظرات گرم و تأثیر گذار شما هستیم. موفق و شادکام باشید.

تبلیغات

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *