ایرانی ها روزانه چند ساعت در شبکه های اجتماعی فعالیت می کنند؟

با توجه به خبرگزاری ایسنا آماری انتشار شده است که نشان می دهد ایرانی ها چه مقدار در روز در شبکه های مجازی و فضای مجازی فعالیت دارند. نظر شما در رابطه با شبکه های اجتماعی چیست ؟ آیا شما از شبکه های اجتماعی در روز استفاده ی زیادی می کنید؟ قصد دارید اعتیاد خود را نسبت به شبکه های اجتماعی کم کنید؟


پیشنهادی : آموزش کار با Your Activity (فعالیت شما) برای کاهش اعتیاد در اینستاگرام


بر اساس آمارهای منتشر شده توسط مرکز آمار سرانه حضور افراد ١۵ ساله و بیشتر در سال ۱۳۹۶ در شبکه‌های اجتماعی یک ساعت و ۴ دقیقه در روز بوده است.

به گزارش ایسنا، مرکز آمار ایران اخیرا اجرای طرحی را با عنوان “طرح آمارگیری از فرهنگ رفتاری خانوار” آغاز کرده است که بر اساس آن سرانه حضور افراد ١۵ ساله و بیشتر در سال۱۳۹۶ در شبکه‌های اجتماعی ١ ساعت و ۴ دقیقه در روز بوده است.

در ادامه برخی از مهم‌ترین یافته‌های حاصل از این طرح که در سال 1396 اجرا شده است ، بصورت زیر است :

  • حدود ۵٨ درصد افراد ١۵ ساله و بیشتر باسواد طی سال قبل از آمارگیری، مطالعه کتاب غیردرسی داشته‌اند.
  • سرانه مطالعه کتاب غیردرسی افراد ١۵ ساله و بیشتر باسواد هفت ساعت و ۴١ دقیقه در ماه بوده است که از این میزان سرانه ماهانه مطالعه قرآن و ادعیه سه ساعت و هفت دقیقه بود.
  • ٢٩,٩ درصد از افراد ١۵ ساله و بیشتر باسواد، در ماه قبل از آمارگیری روزنامه مطالعه کرده‌اند.
  • سرانه ماهانه مطالعه روزنامه افراد ١۵ ساله و بیشتر باسواد، یک ساعت و ٢٧ دقیقه بوده است.
  • سرانه تماشای برنامه‌های سیمای جمهوری اسلامی ایران توسط افراد ١۵ ساله و بیشتر، چهار ساعت و ۵٢ دقیقه در روز بوده است.
  • سرانه حضور افراد ١۵ ساله و بیشتر در شبکه‌های اجتماعی، یک ساعت و چهار دقیقه در روز بوده است
  • حدود ۵١,١ درصد افراد ١۵ ساله و بیشتر اظهار کرده‌اند که ورزش می‌کنند.
  • سرانه انجام ورزش افراد ١۵ ساله و بیشتر ٢٧ دقیقه در روز بوده است.
  • ٧٨,٩ درصد افراد ١۵ ساله و بیشتر در هفته شیر مصرف کرده اند. سرانه هفتگی شیر، ٣.٧ لیوان بوده است.
  • ۵۴,٨ درصد افراد ١۵ ساله و بیشتر در هفته نوشابه مصرف کرده اند. سرانه هفتگی نوشابه، ١.٧ لیوان بوده است.

گفتنی است، طرح آمارگیری از فرهنگ رفتاری خانوار یکی از طرح‌های آماری جدید مرکز آمار ایران است که با هدف تهیه آمار و اطلاعات مربوط به فعالیت‌های فرهنگی و رفتارهای خانوارهای کشور و استفاده از نتایج آن در برنامه‌ریزی‌های فرهنگی کشور در سال 1396 در سطح کشور، در نقاط شهری و روستایی برای افراد ١۵ ساله و بیشتر اجرا شد.